De Cedies feiert seng 30. Studentefoire

Den 9. an 10. November ass et sou weit, de Cedies ass houfreg di 30 Editioun vun senger Studentefoire anzelauden an bléckt an dem Kontext op eng interessant an laang Traditioun zréck.

1987 huet alles ugefaange wei den deemolegen „CPOS – Centre de Psychologie et d’Orientation scolaires“ des Initiative an d’Liewen geruff huet. Di 1. Foire war och schonns an den Ausstellungshalen um Kirchbierg mat deemols 50 Stänn an 500 Visiteuren. Ziel vun der Foire war ëmmer den Studenten eng Rei vun Héichschoulen an awer och Betriber an Verwaltungen virzestellen.

1999 huet dunn den nei gegrënnten CEDIES d’Foire weidergefuer mat villen Neierungen.

Foire stoung seitdem meeschtens ennert engem Thema zu verschiddenen interessanten Beruffswelten.

Zu deenen spezifeschen Themen huet de Cedies extra Evenementer ugesat an och Konferenzen mat professionellen Leit aus deenen jeeweilegen Themeberäicher organiséiert, sou zum Beispill zum Thema Konscht een Moudendefilé an och eng Billerausstellung, eng aner Kéier een Atelier „Gesond kachen als Student“.

Den Volet „Orientatioun“ ass ëmmer erëm verbessert ginn an säit 2008 fënnt een op der Foire een groussen Stand vun der „Maison de l’Orientation“, wou een op der Platz een Orientéierungsrest maachen kann.

Foire gouf ëmmer méi grouss mat ëmmer méi Aussteller an ëmmer méi Visiteuren.

D’lëscht Joer sinn iwwer 9200 Visiteuren gezielt ginn mir hoffen dëst Joer des Zuel nach ze iwwertreffen.

Säit den 90. Joren hunn mir och 2 Halen an Aussteller aus 15 verschiddenen Länner. Sou ass Lëtzebuerger Studentefoire déi gréisst Manifestatioun iwwert Studieninformatioun an der Groussregioun ginn. De Student fënnt do mat Sécherheet déi Informatiounen, déi hien brauch fir d’Wiel vun engem Beruff oder enger Studienrichtung ze treffen.

Studentefoire bleift een wichtegen Rendez-vous fir all Student. Sie ass einfach net méi vum Orienteirungsprozess vun eisen Jonken ewech ze denken an wäert och nach an Zukunft seng Wichtegkeet behalen.

Ad multos annos!

Author: CIJ

Share This Post On